KPE Groep

Website

Voor KPE Groep is een Online Bibliotheek ontworpen en gemaakt waar alle cursisten die een cursis gevolgd hebben hun naslag werk kunnen terug vinden. Deze is zo opgebouwd dat er door middel van filters en zoeken gemakkelijk en snel het materiaal terug gevonden kan worden.